Kite web app voor downwinders

Door: ifuknowwaimsaying Reacties: 2 Hits: 1341
ifuknowwaimsaying 28 June / 2021 / 19:38
Meer downwinden? (English below)
Momenteel doe ik een cursus webdevelopement. Daarvoor had ik een projectje nodig om aan te werken, vanuit die gedachte heb ik een eerste opzet gemaakt voor een downwind webapp.
Het zou grofweg als volgt moeten werken;
1. Als je je via de app inschrijft voor een bepaalde locatie, krijg je iedere keer dat iemand een downwinder aanmaakt voor die locatie een notificatie.
2. Op de pagina van de downwinder zelf, kan je dan vervolgens zien wie wilt gaan, wie wilt rijden, welk tijdstip, de route, welk niveau vereist is etc.
3. Op die pagina kan er dan vervolgens ook gechat worden om iets af te spreken.
Al met al is het idee dat je nieuwe kiters leert kennen, meer downwinders kan doen en/of reiskosten kan delen.
Het gaat mij best nog wat tijd kosten om de website helemaal functioneel te maken, dus eigenlijk zou ik eerst willen weten of jullie enthousiast worden van het idee.
Alle andere feedback of ideeën zijn ook welkom natuurlijk. Ik zou het ook kunnen maken voor kitesessies in z’n algemeenheid bijvoorbeeld.
Je kan achter onderstaande link je email achterlaten, dan krijg je van mij een mailtje mocht de app live gaan.
https://bit.ly/3w6SwOK
 
More downwinders?
I am currently doing a web development course. For that I needed a project to work on, with that in mind I made a first draft for a downwind web app.
It should work like this;
1. If you register for a specific location via the app, you will receive a notification every time someone creates a downwinder for that location.
2. On the page of the downwinder itself, you can then see who wants to go, who wants to drive, what time, the route, what level is required etc.
3. You can then also chat on that page to make an appointment.
This would make it easier to meet fellow kiters, do more downwinder and/or share transportation costs.
It will take me quite some time to make the website fully functional, so I would like to know first if you are enthusiastic about the idea.
Any other feedback or ideas are also welcome of course. I could also make it for kite sessions in general, for example.
You can leave your email at the link below, then you will receive an email from me when the app goes live.
 

harmsel 26 July / 2021 / 09:38

Mooi plan! 

Ik wil je adviseren om er geen sociaal platform van te maken. Want die heb hebben we voldoende. Hou het uber simpel. Het moet ook functioneren zonder dat ik weer een account aan moet maken.  Want dat ga ik niet doen (en veel gebruikers met mij,  is mijn professionele aanname)

Hoe eenvoudiger (minder functionaliteiten) hoe beter!

Succes!

Waarom kan ik geen afbeeldingen toevoegen?

ESComputers 28 July / 2021 / 15:48

Sociale media platforms z'n een ding (a thing) ze z'n niet eeuwig!

Maar probeer jij maar es met een Twitter/iG/FB/WhatsApp te concurreren.

We gaan wel van het informatietijdperk naar een Augmented Reality gedeelte ofzoiets.

ESComputers had een 3 sterren sessie in Workum met maar liefst 14 - 17 knots op zijn North Rhino (2009)